Skupina SB GROUP zastrešuje portfólio značiek pôsobiacich v oblasti organizácie verejných a súkromných podujatí, vlastníctva a prevádzky reštauračných a ubytovacích zariadení, zabezpečovania gastro služieb, výroby vlastných produktov a budovania vlastných ubytovacích a eventových priestorov.