top of page
WHITE_Kreslicí plátno 1.png

Jeden partner pre
závodné stravovanie a eventy

SB GROUP zastrešuje tri dcérske spoločnosti  SPICYBROWN • FOOD TIME • SPIRIT COMPANY
 

Prostredníctvom stravovacích a eventových služieb poskytujeme benefity pre vašich zamestnancov a zvyšujeme
komfort našich klientov.  Čerpajte výhody jedného partnera naprieč portfóliom skupiny SB GROUP.

5 000

10 rokov

viac ako

skúseností

stravných jednotiek denne

ocenené

300

eventov

produkty a projekty

bottom of page